Biblioteka Teologiczna

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

W lipcu, sierpniu i wrześniu
Biblioteka Teologiczna będzie czynna
od pon. do pt. w godz. 10.00 - 14.00


Biblioteka Teologiczna

Nowe tytuły w wolnym dostępie

Email Drukuj PDF

Informujemy, że w Bibliotece Uniwersytetu w Tybindze zakończony został projekt digitalizacji czasopism:
"Theologische Literaturzeitung" 1876-1995
"Theologisches Literaturblatt" 1880-1943.

Obydwa tytuły są w wolnym dostępie:

Theologische Literaturzeitung  (ThLZ)

Theologisches Literaturblatt (ThLBI), Leipzig

Historia Kościoła powszechnego

Email Drukuj PDF

ks. Henryk Olszar

Historia Kościoła powszechnego.
Od nowożytności do współczesności.
Materiały do ćwiczeń.

Katowice 2015.

Bezpłatny dostęp do baz religijnych

Email Drukuj PDF

Informujemy, że do 15 maja br. Biblioteka Teologiczna ma otwarty bezpłatny dostęp testowy do baz religijnych ATLA Religion Database with ATLASerials, ATLA Historical Monographs Collection i EBSCO eBook Religion Collection. Celem testu do w/w baz jest uruchomienie stałego dostępu w ramach Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES. W związku z tym będziemy wdzięczni za Państwa opinię po zakończonym teście.

Bazy zostały dodane na platformę EBSCOhost uczelni na stronie http://search.ebscohost.com/.


ATLA Religion Database with ATLASerials:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=rfh


American Theological Library Association (ATLA) Historical Monographs Collection: Series 1:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=h7h

American Theological Library Association (ATLA) Historical Monographs Collection: Series 2:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=h8h

eBook Religion Collection Trial:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e093tww

 

Przewodniki, jak wyszukiwać w bazach na platformie EBSCOhost znajdują się na stronie: http://support.ebsco.com/training/lang/pl/pl.php

 

Zostać księdzem?

Email Drukuj PDF

Marta Tomaszewska

Zostać księdzem?
Drogi powołania we współczesnej Polsce.

Warszawa 2014

Ks. Arcybiskup Szczepan Wesoły doktorat honoris causa

Email Drukuj PDF

Z okazji nadania JE Arcybiskupowi Szczepanowi Wesołemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Teologicznym dostępna jest wystawa pt. „Ks. Arcybiskup Szczepan Wesoły” przygotowana przez Bibliotekę Teologiczną. Wystawa prezentuje dokumenty i fotografie dotyczące życia i posługi duszpasterskiej JE Arcybiskupa, a także publikacje autorskie oraz materiały informujące o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach. Ekspozycja obejmuje również wybrane publikacje, podarowane Bibliotece Teologicznej przez JE Arcybiskupa Szczepana Wesołego – pochodzą one z jego prywatnego, kilkutysięcznego księgozbioru. Ważną część wystawy zajmują książki opatrzone dedykacjami autorstwa wybitnych przedstawicieli duchowieństwa oraz środowiska emigracyjnego.

Wystawa czynna jest w holu Wydziału Teologicznego od 8 stycznia do 30 kwietnia 2015 r. w godzinach od 8.00 do 18.00.

Strona 1 z 20

 

Wiadomości z Wydziału

 • Obrony w dniu 3.07.2015
  Publikujemy listę osób przystępujących do egzaminu w dniu 3 lipca 2015 r. Przewodniczący: ks. dr hab. Antoni Bartoszek g
 • Obrony w dniu 2.07.2015
  Publikujemy listę osób przystępujących do egzaminu w dniu 2 lipca 2015 r. Przewodniczący: ks. dr hab. Jacek Kempa godz.
 • Obrony w dniu 1.07.2015
  Publikujemy listę osób przystępujących do egzaminu w dniu 1 lipca 2015 r. Przewodniczący: ks. dr hab. Jacek Kempa godz.
 • Obrony w dniu 30.06.2015
  Publikujemy listę osób przystępujących do egzaminu w dniu 30 czerwca 2015 r. Przewodniczący: dr Marek Wójtowicz godz. 8
 • Nowa publikacja
  W serii "Źródła do dziejów Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku" ukazała się kolejna publikacja pt. Nieznane karty z życia biskupa Józefa Gawliny
 • Warsztaty "Mediator wobec dynamiki zmian poznawczych i emocjonalnych rozwodzących się małżonków"
  W czwartek 25.06 o godz. 17 (sala 203/4) odbędą się warsztaty nt. "Mediator wobec dynamiki zmian poznawczych i emocjonalnych rozwodzących się małżonków"
 • Nowa publikacja
  Informujemy, że ukazała się nowa publikacja, której współautorem jest pracownik naszego Wydziału ks. Ireneusz Celary.Etos pracy w przestrzeni społeczno-
 • Propozycja Biura Karier UŚ na wakacje
  Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego zaprasza do wzięcia udziału w Akademii Rozwoju Karier – cyklu wakacyjnych szkoleń zorganizowanych z myślą o Student
 • Egzamin licencjacki na studiach doktoranckich
  Publikujemy listę osób przystępujących do egzaminu licencjackiego w ramach studiów trzeciego stopnia dniu 30 czerwca 2015 r. godz. 14.00 - mgr Marci
 

Biblioteka Główna UŚ

 • Książki elektroniczne wydawnictwa Elsevier

  Tryb dostępu : UŚ i UE

  Dialnet Plus wejście do bazy

  Zdalny dostęp: HAN UŚ, Proxy UE

  W czerwcu 2015 licencja krajowa Elsevier została rozszerzona o pakiet książek zawierający 838 monografii z roku 2013 oraz 803 wolumenów serii książkowych oraz poradników (handbooks) z lat 2011-2015. Wykaz dostępnych książek.

  Wszystkie dostępne materiały w bazie mają odpowiednie oznaczenie: lub

 • Dialnet Plus

  Tryb dostępu : UŚ

  Test bazy: 18.06-18.07.2015

  Dialnet Plus wejście do bazy

  Interdyscyplinarna baza danych zawierająca ponad 4,5 mln publikacji głównie w języku hiszpańskim, angielskim i portugalskim.
  Udostępnia blisko 10 tys. czasopism z takich dziedzin jak: filologia (ok. 1000 czasopism), prawo (ok.1100), nauki humanistyczne (ok. 2000), nauki o sztuce (ok. 500), pedagogika i psychologia (ok. 900) ekonomia (ok. 900), nauki o zdrowiu (ok. 800),nauki o ziemi (ok. 400), nauki techniczne (ok. 700), nauki społeczne (1300) i inne. Oprócz tego korzystać można z ponad 43 tys. prac doktorskich pochodzących z blisko 50 hiszpańskich uczelni.
  Baza jest dostępna z komputerów w sieci Uniwersytetu...
 • Polska Bibliografia Wiedzy o Komiksie

  Tryb dostępu : wolny dostęp

  Polska Bibliografia Wiedzy o Komiksie wejście do bazy

  Baza danych zawierająca informacje o publikacjach, dotyczących komiksu: artykułach, recenzjach, pracach naukowych, książkach, czasopismach itd., zarówno polskojęzycznych, jak i zagranicznych. Oprócz bibliografii na portalu prezentowane jest czasopismo "Zeszyty Komiksowe", które ukazuje się od 2004 roku. Dodatkowo znaleźć można informacje o pracach magisterskich i doktorskich dotyczących tej tematyki.
 • ECLAS

  ECLASEuropean Commission Libraries Catalogue to baza danych zbiorów sieci bibliotek Unii Europejskiej (RéseauBIB).

  W ECLAS znaleźć można m.in. materiały dotyczące integracji europejskiej, celów politycznych i działań instytucji Unii Europejskiej oraz materiały na temat państw członkowskich UE, a w szczególności ich struktur instytucjonalnych, prawnych i społeczno-gospodarczych.

 • Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

  Centralna Baza Orzeczeń Sądów AdministracyjnychCentralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych (CBO) przechowuje orzeczenia sądów administracyjnych pozbawione cech identyfikacyjnych i udostępnia jest na stronie internetowej NSA.

 • Problemy Niepełnosprawnych

  "Problemy Niepełnosprawnych""Problemy Niepełnosprawnych" to wielodziedzinowa, bibliograficzna baza tworzona przez pracowników Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

 

Wiadomości z Fides

 • 21. Walne Zgromadzenie Federacji FIDES

  21. Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES odbędzie się w tym roku w Lublinie w dniach 1-3 września na zaproszenie Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Tegoroczne walne zgromadzenie odbywa się w dwudziestą rocznicę zatwierdzenia Statutu i oficjalnego erygowania Federacji przez Konferencję Episkopatu Polski (w dniu 18 marca 1995 roku).

 • 2014, nr 2(39)

  fides_39

 • Bibliotekarze teologiczni z Europy we Wrocławiu

  Od soboty 6 września do środy 10 września na zaproszenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES odbywać się będzie we Wrocławiu 43. Walne Zgromadzenie stowarzyszenia europejskich bibliotek teologicznych BETH (Bibliothèques Européennes de Théologie). Dopiero po raz drugi gościć będą w Polsce przedstawiciele organizacji i bibliotek teologicznych z 15 krajów Europy oraz przewodnicząca American Theological Library Association (ATLA) ze Stanów Zjednoczonych. W tym roku pośród czterdziestu delegatów po raz pierwszy liczniej pojawią się bibliotekarze z Europy Środkowo-Wschodniej - Czech, Węgier, Rumunii i Polski.

 • Katalog FIDES w NUKAT

  W środę 9 lipca w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie podpisane zostało porozumienie o współpracy Biblioteki Papieskiego Wydziału Teologicznego z Centrum NUKAT, a już od 18 lipca zbiory tej biblioteki zaczęły być widoczne w katalogu NUKAT. Kilka dni później do wspólnego projektu dołączony został również katalog Biblioteki Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie.