O NAS

            

                   Biblioteka Teologiczna to książnica powstała na bazie księgozbioru Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego, którego korzenie sięgają 1927 r. W 2001 r. bibliotekę przekształcono w jednostkę podległą Dziekanowi nowo utworzonego Wydziału Teologicznego, a od 2019 r. stała się odziałem Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Od początku księgozbiór mieści się w budynku Seminarium i jest jednym z najstarszych i jednocześnie największych w systemie biblioteczno-informacyjnym Uniwersytetu Śląskiego. Zgromadzone zbiory to nie tylko naukowe piśmiennictwo teologiczne, ale także książki, czasopisma, mapy i dokumenty elektroniczne z zakresu szeroko pojmowanej humanistyki i nauk społecznych oraz pokaźny zasób silesiaców.

W czytelni materiały są udostępniane wszystkim zainteresowanym w formie tradycyjnej oraz elektronicznej, natomiast z wypożyczalni mogą korzystać pracownicy i studenci Uniwersytetu Śląskiego oraz osoby duchowne Archidiecezji Katowickiej. BT jest jedyną placówką na terenie Katowic, która dba o kompletność zbiorów współczesnej problematyki teologicznej kościołów chrześcijańskich oraz innych wyznań i religii. W środowisku bibliotek kościelnych pełni rolę jednego z wiodących ogólnodostępnych ośrodków myśli teologicznej na Górnym Śląsku.

Bibliografia Piśmiennictwa o Bibliotece Teologicznej w Katowicach

 1. Archiepiscopus Damianus Zimoń doctor honoris causa Universitatis Silesiae Catoviciensis. Oprac. Z. Kadłubek, P. Wilczek. Katowice 2007.
 2. Czakański T.: Biblioteka Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego. „Gość Niedzielny” 1997, nr 50, s. 17. Czakański T.: Historia Biblioteki Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego (1927–2000). „Wiadomości Archidiecezjalne” 2000, nr 11, s. 530–540.
 3. Czakański T.: Historia Biblioteki Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego. W: Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne 1924–2004. Red. J. Kupny. Katowice 2004, s. 283–292.
 4. Duszpasterstwo Bibliotekarzy w służbie człowieka i książki. Pod red. J. Malickiego, H. Olszara, B. Warząchowskiej. Katowice 2015.
 5. Działalność naukowa Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w latach 2000–2005 (stan na 30 września 2005 roku). Oprac. L. Szewczyk. Katowice 2005.
 6. Gawinek Anna, Gawinek Marta.: Ochrona dziedzictwa narodowego na przykładzie kolekcji duchownych w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W: Nowa Biblioteka. 2017, nr 1, s. 29-39.
 7. Gawinek Anna, Polskojęzyczna część księgozbioru ks. profesora Józefa Krętosza w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W: Fides : biuletyn bibliotek kościelnych. R. 23, nr 1 (2017), s. 61-74.
 8. Gawlik Marta.: Dokumenty życia społecznego w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach : analiza dokumentacyjna. W: Fides : biuletyn bibliotek kościelnych. R. 23, nr 1 (2017), s. 105-120.
 9. Gawlik Marta.: Wydawnictwa ciągłe w kolekcji ks. prof. dr. hab. Remigiusza Sobańskiego w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W: Fides : biuletyn bibliotek kościelnych. R. 21, nr 2 (2015), s. 149-162.
 10. Jurek A.: Komputeryzacja Biblioteki Teologiczne. Stan obecny i perspektywy rozwoju. W: Biblioteki kościelne i klasztorne w Polsce. Historia i współczesność. Red. H. Olszar, B. Warząchowska. Katowice 2009, s. 103–110.
 11. Jurek A.: Współpraca bibliotek kościelnych w przekazywaniu dubletów i druków zbędnych. Wykorzystanie nowoczesnych form zarządzania zbiorami. „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych” 2010, nr 1/2, s. 140–149.
 12. Kołodziej B.: Kolekcja arcybiskupa Szczepana Wesołego – dar dla zbioru kościelnego Biblioteki Teologicznej. W: Biblioteki kościelne i klasztorne w Polsce. Historia i współczesność. Red. H. Olszar, B. Warząchowska. Katowice 2009, s. 143–147.
 13. Kołodziej B., Lubojańska E.: Rok Rodziny w Metropolii Górnośląskiej : wystawa przygotowana przez Bibliotekę Teologiczną Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W: Fides : biuletyn bibliotek kościelnych. R. 21, nr 1 (2015), s. 259-264.
 14. Kołodziej B., Łącka G.: “Światowe Dni Młodzieży – Kraków (26-21 lipca 2016 roku) : ekspozycja na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W: Fides : biuletyn bibliotek kościelnych. R. 23, nr 2 (2017), s. 149-156.
 15. Kołodziej B., Łącka G.: Wdrożenie systemu komputerowego PROLIB w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zarys problematyki. „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych” 2015, nr 1, s. 169–178.
 16. Kołodziej B., Łącka G.: Współpraca Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego z Uniwersytetem Palackim w Ołomuńcu. W: Bibliotekarz (Warszawa , 1934). 2017, nr 1, s. 24-27.
 17. Kołodziej B.: Spuścizna naukowa księdza Remigiusza Sobańskiego w zbiorach Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego. „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” t. 46, 2013, z. 1, s. 202–207.
 18. Kwiecień A., Warząchowska B.: Alfabetyczny spis pracowników bibliotek Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 1968–2007. W: Biblioteka otwarta. Wczoraj i jutro Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Red. M. Kycler, D. Pawelec. Katowice 2008, s. 362–373.
 19. Ligęza I., Stulecie powołania Administracji Apostolskiej Śląska Polskiego 1922-2022. Wystawa przygotowana przez Bibliotekę Teologiczną. W: Fides: Biuletyn bibliotek kościelnych. R. 29, nr 56 (2023), s. 122-127.
 20. Lubojańska E.: Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Gawlina w 50. rocznicę śmierci : na kanwie wystawy fotografii. W: Fides : biuletyn bibliotek kościelnych. R. 21, nr 2 (2015), s. 207-215.
 21. Lubojańska E., Olszowy E.: Szkolenia użytkowników w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych” 2014, nr 2, s. 89–102.
 22. Lubojańska E.: „Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego” (2001-2016). Charakterystyka serii wydawniczej. W: Kolekcje w zbiorach bibliotek Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Red. M. Kycler, D. Pawelec, B. Warząchowska. Katowice 2018, s. 158-174.
 23. Lubojańska E.: Zakup literatury naukowej ze środków własnych i projektów badawczych (grantów) Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W: Biblioteki kościelne i klasztorne…, s. 119–131.
 24. Łącka G.: Dary w zbiorach Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w aspekcie ochrony dziedzictwa narodowego. „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych” 2011, nr 1/2 (32–33), s. 72–92.
 25. Łącka G.: Pięćdziesięciolecie istnienia “Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych” : wystawa tematyczna na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych” R. 24, nr 2 (2018), s. 231-238
 26. Łącka G.: Publikacje z Piekarskich Sympozjów Naukowych w zbiorach Biblioteki Teologicznej – jubileusz 25-lecia sesji. W: Kolekcje w zbiorach bibliotek Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Red. M. Kycler, D. Pawelec, B. Warząchowska. Katowice 2018, s. 175-192.
 27. Łącka G.: Rudolf Schnackenburg – biblista z Katowic. Wystawa z okazji setnej rocznicy urodzin biblisty : (17 stycznia 2014 roku. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach). Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, T. 101 (2014), s. 393-397.
 28. Łącka G.: Współpraca Biblioteki Teologicznej z Federacją Bibliotek Kościelnych Fides. W: Biblioteki kościelne i klasztorne w Polsce. Historia i współczesność. Red. H. Olszar, B. Warząchowska. Katowice 2009, s. 93–102.
 29. Łącka G.: “Źródła do dziejów Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku” : analiza zawartości. W: Fides : biuletyn bibliotek kościelnych. R. 21, nr 2 (2015), s. 135-148
 30. Muc A.: Dar księdza prof. Wincentego Myszora dla Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” t. 1, 2013, s. 208–215.
 31. Muc A.: Działania promocyjne kościelnych bibliotek naukowych na przykładzie Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” t. 98, 2012, s. 291–307.
 32. Muc A.: Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych jako źródło do badań historyczno-teologicznych. „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” t. 109, 2018, s. 299–314.
 33. Muc A., Franczyk A.: “Dorobek literacki ks. Jerzego Szymika” – wystawa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych” 2023, nr 56, s. 115-121.
 34. Muc A.: Gromadzenie zbiorów w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego. Aspekt finansowy. „Forum Bibliotek Medycznych” 2013, nr 2, s. 377–391.
 35. Muc A. : “Ks. Franciszek Blachnicki” – wystawa przygotowana przez Bibliotekę Teologiczną Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Katowice, luty-październik 2017 roku). W : „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych” R. 24, nr 1 (2018), s. 187-196 .
 36. Muc A.: Nagroda Lux ex Silesia dla ks. prof. Wincentego Myszora : “Nauka – dydaktyka – organizacja” : wystawa przygotowana przez Bibliotekę Teologiczną Uniwersytetu Śląskiego i Księgarnię św. Jacka (Katowice, wrzesień-grudzień 2013 roku). W: Fides : biuletyn bibliotek kościelnych. 2014, nr 1, s. 251-256.
 37. Muc A.: Otwarcie Pracowni Patrystycznej w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” 2017, nr 1 (47), s. 158–162.
 38. Muc A., Warząchowska B.: Współpraca Biblioteki Teologicznej w Katowicach z bibliotekami teologicznymi Słowacji : wyjazd szkoleniowy w ramach programu Erasmus.  „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych” 2014, nr 2, s. 199-206.
 39.  Muc A.: Zakup książek przez Bibliotekę Teologiczną Uniwersytetu Śląskiego. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, T. 88 (2007), s. 133-144.
 40.  Olszowy E.: Dedykacje rękopiśmienne w księgozbiorze arcybiskupa Szczepana Wesołego w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego. Rekonesans badawczy. „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych” 2012, nr 1, s. 29–84.
 41. Olszowy E. : Ksiądz Arcybiskup Szczepan Wesoły : wystawa przygotowana przez Bibliotekę Teologiczną Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W: Fides : biuletyn bibliotek kościelnych. R. 21, nr 2 (2015), s. 216-223.
 42. Olszowy E.: Niemieckojęzyczne czasopisma wydane na Śląsku do 1945 r. w zbiorach Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Śląskie Studia Historyczno- Teologiczne, 2006, z. 1, s. 178-190.
 43. Olszowy E.: “Rok Wiary. Dokumenty i przewodniki po drodze wiary” : wystawa przygotowana przez Bibliotekę Teologiczną Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, kwiecień-sierpień 2013 roku). W: Fides : biuletyn bibliotek kościelnych. 2014, nr 1, s. 246-250.
 44. Olszowy E.: Strona WWW jako element systemu informacji o usługach czytelników na przykładzie Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. „Nowa Biblioteka” 2014, nr 2 (15), s. 148.
 45. Olszowy E.: Wymiana krajowa w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego. „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” t. 82, 2004, s. 177–186.
 46. Olszowy E.: Wymiana zagraniczna w Bibliotece Teologicznej. W: Biblioteki kościelne i klasztorne w Polsce. Historia i współczesność. Red. H. Olszar, B. Warząchowska. Katowice 2009, s. 132–142.
 47. Pawłowicz W.: Wśród starodrukowych edycji Biblii w zbiorach Biblioteki Teologicznej w Katowicach. (Cz. 1). „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych” 2012, nr 2 (35), s. 135–147.
 48. Październiok J.: Gromadzenie czasopism w zbiorach Biblioteki Teologicznej. W: Biblioteki kościelne i klasztorne…, s. 111–118.
 49. Sadzikowska Lucyna.: Maszynopis „Największa chwała” ze zbiorów Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego, a nowela „Wigilia w kacecie” ks. Huberta Lacha. W: Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. T. 114 (2020), s. 307-320.
 50. Sąsiadek E.: Kościół na Górnym Śląsku : 90. rocznica ustanowienia diecezji katowickiej : wystawa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, październik 2015 – maj 2016 roku). W: Fides : biuletyn bibliotek kościelnych. R. 22, nr 2 (2016), s. 257-264.
 51. Sąsiadek E.: Pamiątkowe polonica zagraniczne w kolekcji arcybiskupa Szczepana Wesołego jako źródło do badań nad polską emigracją i Polonią.  W: Kolekcje w zbiorach bibliotek Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Red. M. Kycler, D. Pawelec, B. Warząchowska. Katowice 2018, s. 313-331.
 52. Sowińska A.: Apokalipsa (nie)dokończona. „Gazeta Uniwersytecka. Miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” 2017, nr 1 (251), s. 20.
 53. Sztuka M.: Jedyne takie zbiory w Polsce. „Gazeta Uniwersytecka. Miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” 2017, nr 10 (250), s. 20.
 54. Warząchowska B.: Arcybiskup Damian Zimoń i Jego dary dla Biblioteki Teologicznej / Bogumiła Warząchowska ; Biblioteka Teologiczna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W: Kolekcje w zbiorach bibliotek Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. s. 362-385.
 55. Warząchowska B.: Arcybiskup Szczepan Wesoły – doctor honoris causa Universitatis Silesiae. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego Katowice 14.01.2015. „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” t. 103, 2015, s. 443–446.
 56. Warząchowska B.: Biblioteka Teologiczna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w latach 2001-2016. Rekonesans badawczy w piętnastolecie działalności. W: Biblioteki specjalistyczne Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice 2018, s. 243-265.
 57. Warząchowska B.: Biblioteka Teologiczna zaprasza. Czytaj na Wita Stwosza. „Gość Niedzielny” (Katowicki) 2002, nr 5, s. 26.
 58. Warząchowska B.: Dar biskupa Stefana Cichego w zbiorach Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W: Gratias agamus Domino Deo nostro. Księga honorowa dedykowana księdzu Jerzemu Palińskiemu Rektorowi Wyższego Seminarium Duchownego w Katowicach w latach 2006–2013. Red. M. Panek, J. Wilk. Katowice 2014, s. 289–297.
 59. Warząchowska B.: „Corpus Christianorum” w zbiorach Biblioteki Teologicznej. W: Biblioteki kościelne i klasztorne w Polsce. Historia i współczesność. Red. H. Olszar, B. Warząchowska. Katowice 2009, s. 148–154.
 60. Warząchowska B.: Dary w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego. „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” t. 89, 2008, s. 397–406.
 61. Warząchowska B. : Dorobek naukowy śp. ks. prof. dr. hab. Alojzego Drożdża : wystawa na Wydziale Teologicznym oraz online na stronie Biblioteki Teologicznej w Katowicach. W: Fides : biuletyn bibliotek kościelnych. R. 27, nr 2 (2021), s. 259-266.
 62. Warząchowska B.: Działalność naukowo-wydawnicza pracowników Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w latach 2004-2016. W: Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w pięćdziesięciolecie istnienia, s. 323-370.
 63. Warząchowska B.: Dokumenty muzyczne w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2013, nr 3, s. 119-132.
 64. Warząchowska B.: Działalność Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego. „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 2006, nr 2, s. 438–445. Warząchowska B.: Ekspozycje zbiorów Biblioteki Teologicznej. „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych” 2007, nr 1/2, s. 80–89.
 65. Warząchowska B.: Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES (Katowice) „Śląskie. Studia Historyczno-Teologiczne” 2009, z. 1, s. 279–281.
 66. Warząchowska B.: Federacja Bibliotek Kościelnych Fides w Katowicach. „Gazeta Uniwersytecka. Miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” 2007, nr 3, 21.
 67. Warząchowska B.: Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES w przeddzień jubileuszu 25-lecia. „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” 2014, nr 2, s. 73–89.
 68. Warząchowska B.: Formy współpracy Biblioteki Teologicznej w środowisku lokalnym. „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych” 2005, nr 1/2, s. 24–36.
 69. Warząchowska B.: Jan Paweł II – Karol Wojtyła w dysertacjach z Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W: Fides : biuletyn bibliotek kościelnych. R. 26, nr 2 (2020), s. 217-240.
 70. Warząchowska B.: Kolekcja książek księdza Stanisława Janasika w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 2010, z. 2, s. 354–367.
 71. Warząchowska B.: Księgozbiory śląskich kapłanów w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  W: Studia Bibliologiczne. T. 20 (2015), s. 280-301.
 72. Warząchowska B.: Literatura kresowa w kolekcji księdza profesora Józefa Krętosza w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W: Kultura książki i informacji. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Gondek. Red. A. Pulikowski. Katowice 2017, s. 295–308.
 73. Warząchowska B.: Praktyki zawodowe studentów Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego. W: Biblioteki i ośrodki informacji – zbiory, pracownicy, użytkownicy. Katowice 2010, s. 236–248.
 74. Warząchowska B.: Selekcja i preselekcja zbiorów w bibliotece naukowej na przykładzie Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych” 2006, nr 1/2, s. 104–114.
 75. Warząchowska B.: Stara biblioteka nowego wydziału Uniwersytetu Śląskiego. „EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy” 2002, nr 35. http://bib.oss.wroc.pl/2002/35/warzachowska [dostęp: 20.01.2017].
 76. Warząchowska B.: Wyrosła z dobrego drzewa. „Gazeta Uniwersytecka. Miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” 2002, nr 3, s. 25.
 77. Warząchowska B.: Zbiory Biblioteki Teologiczne w służbie społeczności akademickiej. W: Biblioteka otwarta. Wczoraj i jutro Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Red. M. Kycler, D. Pawelec. Katowice 2008, s. 327–339.
 78. Zawisza J.: “Ks. Jan Macha 1914-1942” – wystawa przygotowana przez Bibliotekę Teologiczną Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych” 2022, nr 2, s. 337-346.

Sprawozdania

 1. Kołodziej B.: Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w pięćdziesięciolecie istnienia: relacja z uroczystych obchodów jubileuszu (Katowice, 30 października 2018 roku). „Fides” biuletyn bibliotek kościelnych. R. 25, nr 1 (2019), s. 229-232.
 2. Kołodziej B.: Konferencja Bezpieczeństwo w Bibliotece I (Chorzów, 31 stycznia 2014 r.) . „Nowa Biblioteka” Nr 1 (2014), s. 227-231.
 3. Kołodziej B., Łącka G.: “Bezpieczeństwo w Bibliotece 3”. Konferencja w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie : (Chorzów, 29 stycznia 2016 roku). Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2016, nr 1, s. 207-212.
 4. Kołodziej B., Łącka G., Myszkowska-Matusiak M.: Biblioteka Teologiczna w Koszycach – sprawozdanie ze szkolenia w ramach programu Erasmus +. Bibliotheca Nostra, 2022, nr 1 (63), s. 129-135.
 5. Kołodziej B., Łącka G.: Sprawozdanie z sesji naukowej “Represje wobec żeńskich zgromadzeń zakonnych w PRL-u” (WTl UŚ, Katowice, 15.03.2012). Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 45, z. 2 (2012), s. 440-442.
 6. Kołodziej B., Łącka G.: Wyjazd szkoleniowy w ramach programu Erasmus+ (Uniwersytet Mateja Bela, Bańska Bystrzyca – Słowacja). Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2015, nr 2, s. 110-114.
 7. Kołodziej B.: Ogólnopolska konferencja “Nowoczesne technologie w edytorstwie”. Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2014, nr 2, s. 185-188.
 8. Kołodziej B.: Podstawy kontaktu pracownika wyższej uczelni ze studentem wykazującym objawy zaburzenia psychicznego – sprawozdanie z konferencji : Katowice, 10 października 2014. Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2014, nr 4, s. 149-151
 9. Kołodziej B.: Wyjazd szkoleniowy w ramach programu Erasmus+ : (Czechy – Czeskie Budziejowice – Uniwersytet Południowoczeski, 05-09.06.2017). Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2017, nr 2, s. 167-173.
 10. Kołodziej B.: XXIV Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych “Fides”.Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2018, nr 3, s. 128-131.
 11. Kycler M., Muc A., Warząchowska B.: Wyjazd szkoleniowy w ramach programu Erasmus+ do wybranych bibliotek naukowych Paryża. W: Bibliotheca Nostra: biuletyn informacyjny. 2017, nr 2, s. 154-166.
 12. Łącka G.: “Bezpieczeństwo w bibliotece” – konferencja w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie : Chorzów, 30 stycznia 2015. Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2015, nr 1, s. 149-152.
 13. Łącka G.: XXXI Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Zarządzie Okręgu w Katowicach “Bibliotekarze w służbie człowieka i książki” : (Katowice, 17 maja 2014 r.). “Nowa Biblioteka” Nr 2 (2014), s. 185-188.
 14. Lubojańska E.: Digitalizacja : problemy prawne i organizacyjne w praktyce działania bibliotek cyfrowych oraz repozytoriów (Warszawa, 17 stycznia 2013 roku). Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2013, nr 3, s. 152-160.
 15. Lubojańska E., Olszowy E.: “Biblioteka Akademicka: Infrastruktura – Uczelnia – Otoczenie” : Gliwice, 24-25 października 2013 r. [sprawozdanie]. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, T. 101 (2014), s. 399-405.
 16. Lubojańska E., Olszowy E.: Wyjazd szkoleniowy do Biblioteki Uniwersytetu w Padwie w ramach programu Erasmus+. Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2015, nr 2, s. 102-109.
 17. Lubojańska E., Olszowy E.: Z wizytą na wschodniej Słowacji: wyjazd szkoleniowy do Preszowa w ramach programu Erasmus. W: Fides : biuletyn bibliotek kościelnych. R. 21, nr 1 (2015), s. 229-238
 18. Lubojańska E., Sąsiadek E.: Sprawozdanie z wyjazdu szkoleniowego w ramach Erasmus+ : Katolicki Uniwersytet Najświętszego Serca w Mediolanie (19-23 czerwca 2017 r.). Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2017, nr 2, s. 174-179.
 19. Lubojańska E., Sąsiadek E.: Wyjazd szkoleniowy w ramach Programu Erasmus+ do Knjiznice Univerze v Ljubljani (Lublana, 16-20 maja 2016 r.). “Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” 2016, nr 4, s. 199-206.
 20. Muc A., Kunicka M.: „Sytuacja bibliotek i bibliotekarzy w kontekście zmieniającego się prawa: XLI Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich”. Bibliotekarz, 2019, s. 19–21.
 21. Muc A.: Sprawozdanie z konferencji “Finanse bibliotek naukowych, a ochrona dóbr kultury”. Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2009, nr 17, s. 39-41.
 22. Muc A.:  V kiermasz wydawców katolickich: Katowice 29-30 maja 2009 roku. Bibliotheca Nostra, Nr 2 (2009), s. 122-124.
 23. Muc A., Warząchowska B.: Perły bibliotekarstwa czeskiego : najstarszy Uniwersytet w Europie Środkowo-Wschodniej i jego książnica. W: Bibliotheca Nostra : biuletyn informacyjny. 2016, nr 3, s. 135-139.
 24. Muc A.:  Wyzwania współczesnego bibliotekarza – gromadzenie zbiorów, nowe technologie, prawo. XXXI Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych w Katowicach (Katowice, 16-18 września 2013 roku). Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2013, nr 3, s. 164-169.
 25. Muc A.:  XXXIX Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich „Biblioteka dla dydaktyki II” (Chorzów, 11 czerwca 2018 r.). Nowa Biblioteka, nr 1 (2019), s. 179-184.
 26. Warząchowska B.: Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES (Katowice). Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 42, z. 1 (2009), s. 279-281.
 27. Warząchowska B.: Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES w gościnnych murach Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II : Lublin 1-3 września 2015 r. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, T. 104 (2015), s. 459-462.
 28. Warząchowska B.: IX Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach na temat: Problematyka księgozbiorów klasztornych i kościelnych. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 40, z. 2 (2007), s. 496-498.
 29. Warząchowska B.: Prezentacja i promocja serii wydawniczej “Źródła do dziejów kościoła katolickiego na Górnym Śląsku” (Katowice, 14 listopada 2018 roku). „Fides” biuletyn bibliotek kościelnych. R. 25, nr 2 (2019), s. 305-308.
 30. Warząchowska B.: Sprawozdanie z XXV Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek Kościelnych “Fides” : Sandomierz, 3-5 września 2019 r.. “Bibliotheca Nostra” nr 3 (2019), s. 176-179.
 31. Warząchowska B.: Śląsk Literacki XX i XXI wieku. VII Powiatowa Konferencja Regionalna dla bibliotekarzy, nauczycieli i regionalistów : Toszek, 15 października 2015 r. Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2015, nr 4, s. 181-184.
 32. Warząchowska B.: Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES (Tarnów 15-17 września 2014). Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2014, nr 3, s. 142-145.
 33. Warząchowska B.: Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES : (Zakroczym, 8-10 września 2008 r.). W: Przegląd Biblioteczny (Kraków). R. 76, z. 4 (2008), s. 690-692.
 34. Warząchowska B.: “Wojciech Kilar. Doctor honoris causa Universitatis Silesiae” : sprawozdanie z uroczystości (WTl UŚ, Katowice, 18.06.2012). Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 45, z. 2 (2012), s. 443-445.
 35. Warząchowska B.: Wystawa ze zbiorów Biblioteki Papieskiego Uniwersytetu Urbanianum Papieskiej Biblioteki Misyjnej Citta del Vaticano : Oblicza ewangelizacji Afryki.Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2009, nr 2, s. 125-129.