O NAS

              Biblioteka Teologiczna to książnica powstała na bazie księgozbioru Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego, którego korzenie sięgają 1927 r. W 2001 r. bibliotekę przekształcono w jednostkę podległą Dziekanowi nowo utworzonego Wydziału Teologicznego, a od 2019 r. stała się odziałem Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Od początku księgozbiór mieści się w budynku Seminarium i jest jednym z najstarszych i jednocześnie największych w systemie biblioteczno-informacyjnym Uniwersytetu Śląskiego. Zgromadzone zbiory to nie tylko naukowe piśmiennictwo teologiczne, ale także książki, czasopisma, mapy i dokumenty elektroniczne z zakresu szeroko pojmowanej humanistyki i nauk społecznych oraz pokaźny zasób silesiaców.
                   W czytelni jest udostępniany wszystkim zainteresowanym cały zasób w formie tradycyjnej oraz elektronicznej, natomiast z wypożyczalni mogą korzystać pracownicy i studenci Uniwersytetu Śląskiego oraz osoby duchowne Archidiecezji Katowickiej. BT jest jedyną placówką na terenie Katowic, która dba o kompletność zbiorów współczesnej problematyki teologicznej kościołów chrześcijańskich oraz innych wyznań i religii. W środowisku bibliotek kościelnych pełni rolę jednego z wiodących ogólnodostępnych ośrodków myśli teologicznej na Górnym Śląsku.