Czytelnia Teologii Systematycznej

W bibliotece została otwarta Czytelnia Teologii Systematycznej. Księgozbiór czytelni został rozmieszczony w 10 działach:

I. ENCYKLOPEDIE, LEKSYKONY, SŁOWNIKI
II. PODRĘCZNIKI, WPROWADZENIA, KATECHIZMY
        A. Teologia fundamentalna
        B. Teologia dogmatyczna
        C. Historia dogmatów
        D. Katechizmy
III. SERIE
IV. KSIĘGI JUBILEUSZOWE
V. ŹRÓDŁA
       A. Magisterium
1. Sobory
2. Papieże
3. Instytucje watykańskie
       B. Średniowiecze
1. Autorzy (
Anzelm z Canterbury, Bernard z Clairvaux, Piotr Lombard, Tomasz, Bonawentura i inni)
       C. Nowożytność
1. Autorzy (Luter, Newman)
       D. Współczesność
1. Autorzy (układ alfabetyczny: Balthasar, Chenu, Congar, de Lubac, Guardini, Kasper, O’Collins, Rahner, Ratzinger, Teilhard de Chardin)
2. Nowe kierunki
VI. HISTORIA TEOLOGII (OPRACOWANIA ŹRÓDEŁ)
       A. Historia doktryny kościelnej
       B. Historia myśli teologicznej
1. Ogólne/całościowe
2. Starożytność
3. średniowiecze
4. Nowożytność
5. Współczesność
VII. PROLEGOMENA
       A. Metodologia
       B. Język teologii
       C. Teologia biblijna
       D. Historia dogmatu
       E. Wprowadzenie w teologię
VIII. TRAKTATY
       A. De deo uno et trino
1. Teologia naturalna
       B. Paterologia
       C. Chrystologia
       D. Soteriologia
       E. Pneumatologia
       F. Protologia
       G. Antropologia
       H. Charytologia
       I. Eklezjologia
       J. Sakramentologia
1. Ogólna
2. Sakramenty
a. Sakramenty inicjacji
b. Sakramenty uzdrowienia
c. Eucharystia
d. Sakramenty społeczne
       K. Mariologia
       L. Eschatologia
       M. Monografie wielotematyczne
IX. EKUMENIZM
X. TEOLOGIA FUNDAMENTALNA
       A. Apologetyka
       B. Objawienie Boże
       C. Wiara
       D. Urząd Nauczycielski Kościoła
       E. Poznanie teologiczne
       F. Cud
       G. Nauka a wiara

Korzystanie z Czytelni Teologii Systematycznej będzie możliwe ponownym uruchomieniu wszystkich czytelń.