Zapraszamy na spotkania Duszpasterstwa Bibliotekarzy

Wspólnie z Duszpasterstwem Bibliotekarzy Archidiecezji Katowickiej i ks. Henrykiem Olszarem serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach Duszpasterstwa w nadchodzącym roku 2024! Kolejne spotkanie już w lutym – szczegóły wkrótce.

“Duszpasterstwo Bibliotekarzy istnieje w archidiecezji katowickiej od 10 sierpnia 1999 roku. Skupia pracowników ze wszystkich typów bibliotek położonych na Górnym Śląsku. Oprócz wymiany doświadczeń i współpracy zawodowej do jego głównych celów należy integracja środowiska. Przed laty grupa pracowników bibliotek postanowiła, że ich zaangażowanie religijne powinno służyć doskonaleniu ich pracy”1.

W roku 2023 w ramach Duszpasterstwa odbyło się sześć spotkań z cyklu “Wokół Hlonda”:

 

 • 23 III 2023, Czwartek między św. Józefa a Zwiastowaniem NMP o godz. 15.30 – Spotkanie z obrazem i rzeźbą – Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach (wejście przed aulą Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach od ulicy Jordana).
 • 26 IV 2023, Środa przed świętem św. Katarzyny ze Sieny o godz. 15.00 – Spotkanie z Księgami Metrykalnymi – Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach, gmach Kurii Metropolitarnej w Katowicach (ulica Jordana 39 – wejście od Wita Stwosza).
 • Majówka 2023 Spotkanie przy ołtarzu: Msza święta – Sanktuarium Matki Bożej w Piekarach Śląskich, sobota – zwiedzanie z przewodnikiem odnowionej Kalwarii Piekarskiej.
 • 22 VI 2023, Czwartek o godz. 15.30 – Spotkanie z Gościem Niedzielnym – Siedziba Redakcji Gościa Niedzielnego” (ulica Wita Stwosza 11).
 • 28 IX 2023, Czwartek o godz. 15.30 – Spotkanie w „Przystani” – Siedziba Archidiecezjalnej Poradni Psychologicznej „Przystań” (ulica Skłodowskiej-Curie 30/7).
 • 26 X 2023, Czwartek godz. 15.30 – Odwiedziny grobów zasłużonych Ślązaków (Wojciecha Korfantego, Wojciecha Kilara i Mikołaja Henryka Góreckiego) na katowickich cmentarzach Spotkanie rozpocznie się w budynku Biblioteki Teologicznej (ul. Wita Stwosza 17), następnie nastąpi przejście na cmentarz przy ulicy Sienkiewicza.

 

Nasze nowości

Jezus Chrystus i wiele kultur. Księga jubileuszowa dedykowana księdzu Profesorowi Janowi Górskiemu. (SiM 101), red. S. Zieliński, Katowice 2023, KŚJ, ss. 510.

„Ks. prof. J. Górski dostrzega wyraźną rolę i miejsce misjologii w kontekście akademickim. Zauważa ją zarówno w obszarze nauk teologicznych, jak i w kontekście innych dyscyplin naukowych. Podczas konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Misyjnych (IAMS), stwierdził: «Misjologia jest w stanie i powinna ożywić wszystkie dziedziny teologii, ale równocześnie może także ożywić inne dziedziny życia uniwersyteckiego. Otwiera przecież na dialog innymi religiami i kulturami. Jest otwarta i korzysta z innych dziedzin wiedzy, takich jak: historia, etnologia, lingwistyka, politologia, ekonomia i inne. Stwarza wreszcie dla studentów i profesorów nowe możliwości badawcze». Jak zauważa Jubilat, nie chodzi już o misyjne administrowanie, ile o poszukiwanie na bazie studiów i badań nowych możliwości ewangelizacji i misji” (fragm. Wprowadzenia). Książka pod redakcją ks. Sławomira Zielińskiego jest owocem pracy górnośląskiego środowiska teologicznego, przedstawicieli polskich i zagranicznych ośrodków naukowych, a także przyjaciół i uczniów Jubilata.

(Opis pochodzi ze strony wydawcy)

 

Domine, Tu scis. Księga jubileuszowa dedykowana księdzu Profesorowi Jerzemu Szymikowi w 70. rocznicę urodzin (SiM 100), red. J. Kempa. P. Sawa, Katowice 2023, KŚJ, ss. 510.

„Jerzy Szymik wytrwale uprawia teologię, która – zgodnie z pamiętnymi tytułami zbiorów jego mistrza, Alfonsa Nossola – chce być «bliższa życiu» i «na usługach wiary». Stąd w zrozumiały sposób, wręcz z oczywistością, przekracza granice teoretycznego namysłu w stronę zaangażowania myśli i słowa w publicznej służbie, w diagnozach współczesnego ludzkiego świata. Stara się prześwietlać swoją własną i dzieloną z innymi codzienność «światłami Wcielenia». W pewnym sensie na przeciwległym brzegu znajduje się jego od wielu lat trwające zainteresowanie literaturą jako źródłem teologii. Symetrycznie spotykają się zatem: słowo wychodzące z literatury pięknej jako szczególnego obszaru obserwacji świata i słowo, które wiedzie znowu do codzienności, a swoje umiejscowienie znajduje w twórczości publicystycznej. To pierwsze prowadzi ku teologii, to drugie z niej czerpie. Zresztą z powodzeniem można powiedzieć też odwrotnie, tylko nieznacznie zmieniając kąt patrzenia: baczna obserwacja codzienności, ujawniana przez Jubilata w felietonach, podprowadza pod teologiczny namysł, zaś z jego głębi, a wraz z nim z cichego trwania przy tajemnicy Boga wyrasta twórczość literacka: poezja. W niej wyraża się to, co język dyskursywny teologii sztucznie ogranicza: doświadczenie «dotyku Boga» i bogactwo życia wiary rozpisanego na nieprzebrany koloryt codziennych doświadczeń” (fragm. Wprowadzenia). Książka pod redakcją ks. Jacka Kempy i ks. Przemysława Sawy zawiera artykuły przedstawicieli różnych środowisk, pogrupowane w trzech działach odzwierciedlających pola działalności twórczej jubilata: Teologia, Literatura i Publicystyka.

(Opis pochodzi ze strony wydawcy)

Relacja ze spotkania autorskiego z ks. prof. Jerzym Szymikiem dostępna jest na stronie księgarni św. Jacka.

 

Liturgia culmen et fons vitae missionisque Ecclesiae. Księga jubileuszowa dedykowana księdzu Profesorowi Andrzejowi Żądło w 70. rocznicę urodzin (SiM 99), red. I. Celary, Katowice 2023, KŚJ, ss. 418.

„Ksiądz prof. dr hab. Andrzej Żądło, liturgista znany z licznych publikacji naukowych i ceniony w kraju oraz za granicą, obchodzi w tym roku (2023) siedemdziesiąte urodziny. Jest to doskonała okazja do tego, aby wyrazić wdzięczność za jego posługę kapłańską i pracę naukową. Ta ostania forma aktywności dostojnego Jubilata jest związana z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Tu pracował jako wykładowca liturgiki, był kierownikiem Zakładu Liturgiki i Homiletyki, później zaś Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki, jak też kierownikiem studiów doktoranckich. Pełnił również urząd prodziekana ds. nauki oraz dziekana tegoż wydziału” (fragm. Wprowadzenia). Książka pod redakcją ks. Ireneusza Celarego zawiera artykuły 27 autorów, przyjaciół i kolegów jubilata, zwłaszcza liturgistów i pastoralistów, ale też przedstawicieli innych środowisk naukowych reprezentujących Polskę, Ghanę i Włochy.

(Opis pochodzi ze strony wydawcy)

 

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 55/1 (2022)

Drodzy Czytelnicy!

Do Państwa rąk trafia kolejny zeszyt „Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych” – 55,1 (2022). Podobnie jak w poprzednich numerach czasopisma prezentowane artykuły dotykają zagadnień szeroko pojętej teologii i historii Kościoła. Włoski teolog, ks. Piero Coda, proponuje przeformowanie myślenia, tak by w sposób świeży popatrzeć na rzeczywistość, w której żyjemy, docierając do praźródła dobra, piękna i prawdy. I w tym kontekście zachęca, by odkryć istotę ontologii trynitarnej. W drugim artykule ks. Jan Słomka, poszukuje odpowiedzi na pytanie o możliwość i sensowność zastosowania fenomenologii w teologii. S. Chiara Anna Burzyńska SSND mierzy się z zagadnieniem dwóch współczesnych podejść do problemu obecności i nieobecności Boga. Czyni to, analizując rozumienie tych pojęć oraz ich rolę w myśli teologicznej Geralda O’Collinsa SJ oraz Anthony’ego J. Godzieby. Czwarty tekst, którego autorem jest o. Sylwan Marek Ogłoza OFM, prezentuje dwie koncepcje śmierci: Ladislausa Borosa oraz Franciszka z Asyżu, z których jedna wyraża się w tzw. hipotezie ostatecznej decyzji (Boros), a druga – w postrzeganiu śmierci jako siostry (św. Franciszek). Zagadnieniom etycznym poświęcony jest artykuł o. Tycjana Piotra Kubiaka OFM zatytułowany Szczepionka przeciw wirusowi SARS CoV-2. Zagadnienia etycznomoralne. Zeszyt zawiera także tekst o. Szczepana T. Praśkiewicza OCD, który ukazując fenomen myśli Edyty Stein (Teresy Benedykty od Krzyża), przytacza argumenty za nadaniem jej tytułu doktora Kościoła. W dziale Materiały zamieściliśmy artykuł Anny Gudzik o realiach życia na Górnym Śląsku podczas I wojny światowej. W ostatnich trzech latach redaktorem naczelnym SSHT był ks. dr Wojciech Surmiak. Pokonując różne trudności, także te związane z zastojem pandemicznym, przygotował wraz z zespołem do druku numery 52,1 (2019) – 54,2 (2021). Przejmując po nim funkcję, wyrażam wdzięczność za dbałość o wysoki poziom merytoryczny czasopisma i działania służące jego popularyzacji. (Słowo redakcji)

Ks. Damian Bednarski – Redaktor naczelny

Pełny numer czasopisma dostępny tutaj oraz w czytelni naszej biblioteki.

 

 

 

 

Kurs e-learningowy przysposobienia bibliotecznego dla nowych czytelników

Zapraszamy nowych Czytelników do udziału w kursie e-learningowym  Przysposobienie biblioteczne.

Szkolenie składa się z trzech części:

 • sieć bibliotek Uniwersytetu Śląskiego,
 • katalog elektroniczny (rejestracja, wyszukiwanie, informacje o koncie),
 • źródła elektroniczne (korzystanie ze stanowisk komputerowych, Internet, rodzaje źródeł internetowych).

Kurs ułatwi poruszanie się po Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej, oddziałach biblioteki Uniwersytetu Śląskiego oraz korzystanie z ich zasobów. Ważnym uzupełnieniem są materiały multimedialne, w tym filmy instruktażowe.

Studenci Uniwersytetu Śląskiego logują się przez centralny punkt logowania (analogicznie jak do kursu BHP).

W CINIBA można również skorzystać ze stacjonarnego szkolenia dla nowych czytelników   po wcześniejszym ustaleniu terminu

Szkolenia indywidualne

Jeżeli chcesz się dowiedzieć:

– Jak skorzystać z zasobów naszej Biblioteki?

– Jak dotrzeć do literatury na interesujący Cię temat?

– Jak sporządzić bibliografię lub przypisy?

To umów się na szkolenie indywidualne z bibliotekarzem:

tel. (32) 257-20-73, (32) 257-20-59 

e-mail : biblwtl@us.edu.pl

8 maja – Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

             Dzień Bibliotekarza i Bibliotek obchodzimy 8 maja już od 1985 roku. Święto zostało zainicjowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i tradycyjnie rozpoczyna Tydzień Bibliotek, w trakcie którego biblioteki różnych typów z całej Polski intensyfikują działania, by dotrzeć do coraz większej liczby czytelników i użytkowników.

Wszystkim bibliotekarzom składamy najserdeczniejsze życzenia, niech zapał do pracy z książkami i czytelnikami nigdy nie gaśnie, ogromu pokładów pasji oraz kreatywności oraz uśmiechu i pogody ducha w codziennej pracy 🙂

Naszą bibliotekę z tej okazji odwiedził ksiądz arcybiskup senior Damian Zimoń.

 

Arcybiskup z pracownikami Biblioteki. Od lewej: Pan Jarosław Zawisza, Pani Agata Muc – Kierownik, Pani Gabriela Łącka, Pani Barbara Kołodziej i Pani Aneta Góralska.

Uwaga: zmiana sposobu logowania na konto biblioteczne oraz do systemu HAN UŚ od 31 stycznia 2022 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że od 31 stycznia 2022 roku będzie można zalogować się na swoje konto biblioteczne oraz do systemu HAN UŚ przez numer ID czytelnika lub adres e-mail czytelnika (opcja alternatywna za pomocą numeru PESEL zostanie wyłączona).

Numer ID czytelnika jest widoczny w prawym górnym rogu strony katalogu INTEGRO po zalogowaniu się lub w wiadomościach mailowych, które aktualnie są wysyłane z biblioteki po dokonaniu operacji na koncie.

Prosimy pamiętać, aby przed 31 stycznia 2022 roku sprawdzić i zapisać swój numer ID czytelnika lub posługiwać się przypisanym do konta adresem e-mail.

Dedykacje dla arcybiskupa Szczepana Wesołego w zbiorach Biblioteki Teologicznej – wystawa online

Drodzy Czytelnicy,

Mamy przyjemność przedstawić Państwu wystawę online pt. Dedykacje dla arcybiskupa Szczepana Wesołego w zbiorach Biblioteki Teologicznej.

W zgromadzonym przez arcybiskupa księgozbiorze odnaleziono 421 dedykacji (co stanowi 8%  całego zbioru) od ponad 270 osób – w większości wybitnych postaci Kościoła polonijnego i krajowego oraz polskiej emigracji.

Wystawa powstała w oparciu o artykuł E. Olszowy, Dedykacje rękopiśmienne w księgozbiorze Arcybiskupa Szczepana Wesołego w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego Rekonesans Badawczy, [w:] Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych Nr 1 (34) 2012, s. 29-85 .

Artykuł dostępny w archiwum elektronicznym czasopisma Fides pod linkiem:

http://digital.fides.org.pl/Content/1513/FIDES-1-2012-i.pdf#page=29

Oryginalne autografy można obejrzeć pod wskazanymi sygnaturami w Bibliotece Teologicznej. 

Życzymy miłego odbioru wystawy!

 

Atla Religion Database – już dostępna

Od września 2020 r. do końca 2021 r. można korzystać z Atla Religion Database with Atla Serials PLUS. Baza zawiera dane bibliograficzne oraz pełne teksty artykułów i recenzji pochodzących z czołowych czasopism oraz książki z zakresu religioznawstwa i teologii. Tematyka bazy: informacje z zakresu studiów biblijnych, religii świata, historii Kościoła i roli religii w ujęciu społecznym.

Najnowsze informacje o zawartości bazy: Atla Religion Database with Atla Serials PLUS

WEJŚCIE do bazy:

Zasoby Legimi

Uniwersytet Śląski zaprenumerował od 1.09.2021 r. dostęp do elektronicznej biblioteki oferującej dostęp do ponad 60 tys. ebooków i audiobooków. Z serwisu korzystać mogą wszyscy studenci i pracownicy Uniwersytetu Śląskiego posiadający aktywne konto biblioteczne.

Aby korzystać z zasobów Legimi należy:

 • Wysłać zgłoszenie na adres: legimi@ciniba.edu.pl podając swoje imię, nazwisko oraz jednostkę UŚ, w której pracuje lub kierunek studiów w przypadku studentów i poczekać na przesłanie kodu.
 • Zarejestrować się na stronie: http://www.legimi.pl/biblioteka_BUS/ wykorzystując otrzymany kod.
 • Pobrać bezpłatną aplikację Legimi dostępną na system Android, iOS lub wybrane e-czytniki.

Dostęp do Legimi ważny jest przez 3 miesiące od daty aktywacji kodu. Kody ważne będą najpóźniej do dnia do 1 września 2022 r. lub do momentu wykorzystania przysługującego bibliotece limitu stron.

Wypożyczone książki można czytać na urządzeniach z systemami operacyjnymi, dla których dostępna jest aplikacja Legimi: iOS (iPhone, iPad), Android (w tym niektóre czytniki ebooków), Windows Phone, Windows 8 i 10. Każdy czytelnik może czytać jednocześnie na 2 urządzeniach.

legimi-regulamin

 

Otwarcie gabinetu cichej pracy

Mamy przyjemność poinformować, iż  w naszej bibliotece niedawno powstał gabinet cichej pracy. W  pomieszczeniu zostało przygotowane sześć stanowisk do pracy indywidualnej, w tym dwa z komputerem. Gabinet znajduje się naprzeciwko wypożyczalni.

Zachęcamy naszych czytelników do korzystania z pracowni.