Skarby Biblioteki Teologicznej. Wystawa online w 100-lecie książnicy

„Skarby Biblioteki Teologicznej. Wystawa online w 100-lecie książnicy” to inicjatywa, która powstała w ramach projektu „50 tygodni w Mieście Nauki Katowice” z okazji Tygodnia Książki, który przypada w dniach 6 – 12 maja 2024.

Ekspozycja ma ukazać bogactwo i różnorodność księgozbioru naszej biblioteki. Historia Biblioteki Teologicznej sięga lat dwudziestych minionego wieku. Przez wiele dziesięcioleci zgromadzono w tym miejscu unikatowe i cenne zbiory, którymi, z okazji jubileuszu, pragniemy się z Państwem podzielić. Wystawa prezentuje egzemplarze książek wybrane przez nasz zespół w sposób subiektywny, który wydał nam się najbardziej interesujący. Zaprezentowane pozycje stanowią jedynie wprowadzenie w bogactwo posiadanych przez bibliotekę zbiorów; są wyborem tego, co najcenniejsze – prawdziwych pereł i białych kruków. Część eksponatów nie posiada sygnatury, ponieważ jest w trakcie opracowywania. Na końcu wystawy umieszczona została bibliografia, która była dla nas inspiracją w podejmowaniu wyborów i uczestniczeniu w procesie twórczym tego przedsięwzięcia.

Życzymy Państwu wszechstronnego spojrzenia na zaprezentowaną twórczość. Liczymy na to, że wystawa ubogaci i zainspiruje do osobistego spotkania z książkami w naszej bibliotece, do czego serdecznie zapraszamy!  

Bibliografia

  1. Czakański T.: Historia Biblioteki Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego (1927–2000). „Wiadomości Archidiecezjalne” 2000, nr 11, s. 530–540.
  2. Czakański T.: Historia Biblioteki Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego. W: Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne 1924–2004. Red. J. Kupny. Katowice 2004, s. 283–292.
  3. Fąka M., Ziarno wrzucone w ziemię błogosławiony Edmund Bojanowski (1814-1871) – założyciel Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej, Siostry Służebniczki NMP, Wrocław 1988, s. 9-15.
  4. Misztal H.: Prawnokanoniczne pojęcie kanonizacji w Kościele zachodnim. „Roczniki Nauk Prawnych” 1996, T. 6, s. 87-108.
  5. Olszowy E.: Dedykacje rękopiśmienne w księgozbiorze arcybiskupa Szczepana Wesołego w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego. Rekonesans badawczy. „Fides : Biuletyn Bibliotek Kościelnych” 2012, nr 1, s. 29–84.
  6. Pawłowicz W.: Wśród starodrukowych edycji Biblii w zbiorach Biblioteki Teologicznej w Katowicach. (Cz. 1). „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych” 2012, nr 2 (35), s. 135–147.
  7. Warząchowska B.: „Corpus Christianorum” w zbiorach Biblioteki Teologicznej. W: Biblioteki kościelne i klasztorne w Polsce. Historia i współczesność. Red. H. Olszar, B. Warząchowska. Katowice 2009, s. 148–154.
  8. Warząchowska B.: Dokumenty muzyczne w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2013, nr 3, s. 119-132.

Źródła elektroniczne

Bł. Jan Franciszek Macha (1914-1942), męczennik, w: E-encyklopedia, 20.11.2021, https://silesia.edu.pl/index.php/B%C5%82._Jan_Macha [dostęp: 16.04.2024].

Mikołaj Gross (1898-1945), w: Vox Domini. Katolickie Wydawnictwo Ewangelizacyjne, cop. 2024, https://voxdomini.pl/archiwa/swieci-i-ich-dziela/mikolaj-gross-1898-1945/ [dostęp: 16.04.2024].

Bł. Maria Luiza Merkert, w: Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety, cop. 2024, https://elzbietanki.nysa.pl/zgromadzenie/bl-maria-luiza-merkert [dostęp: 16.04.2024].