Atla Religion Database – już dostępna

Od września 2020 r. do końca 2021 r. można korzystać z Atla Religion Database with Atla Serials PLUS. Baza zawiera dane bibliograficzne oraz pełne teksty artykułów i recenzji pochodzących z czołowych czasopism oraz książki z zakresu religioznawstwa i teologii. Tematyka bazy: informacje z zakresu studiów biblijnych, religii świata, historii Kościoła i roli religii w ujęciu społecznym.

Najnowsze informacje o zawartości bazy: Atla Religion Database with Atla Serials PLUS

WEJŚCIE do bazy: